Docházka

Každý sjezd začínáme kontrolou docházky tak, jak jsme kdysi začínali vyučovací hodiny.

 

Absolventi 1954

   

naše setkání

 

1

2

 

3

   

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16    

2. příloha třídní knihy

   

výročí gymnázia

     

25

 

80

85

                             

rok

58

62

70

71

93

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1

Ing.

Arnošt

 

Miroslav

p p p p n

n

p

p

p

p

p

p

p

o

p

p

p

p

p    

2

 

Bicanová

Bicanová

Věroslava

p p n p p

n

p

p

o

p

p

p

p

p

p

o

p

p

p    

3

 

Buzek

 

Antonín

p p n p p

p

o

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p    

4

 

Cajthamlová

Hájková

Jiřina

         

n

p

n

n

o

n

p

o

n

n

o

o

n

n    

5

 

Crhová

Čermáková

Helena

p

       

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z

6

 

Dvořáčková

Přikrylová

Ludmila

         

n

p

o

o

n

n

p

p

p

p

p

p

o z    

7

 

Faltysová

Drlíková

Jarmila

         

n

p

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n n    

8

Ing.

Hanzl

 

Pavel

p p p p p

n

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p    

9

 

Hlavsa

 

Vilém

p p

n

p

n

n

p

p

n

p

p

o

p

p

p

p

p

p p    

10

Mgr.

Hradilová

Věncková

Ludmila

p n n n n

n

p

p

o

p

n

p

p

p

p

p

o

p p    

11

 

Hříbková

Navrátilová

Růžena

p

p

n

p

n

n

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p p    

12

 

Janíková

Moravcová

Soňa

         

n

p

n

n

n

n

o

n

n

o

n

p

n n    

13

 

Melicharová

Záluská

Zdena

         

n

p

n

n

n

n

p

n

n

p

n

p

n n    

14

 

Musálek

 

Čestmír

p

       

n

o

n

n

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z

15

 

Mynářová

Hanzlová

Šárka

p p

n

p

n

n

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

z    

16

Ing.arch.

Myslivec

 

Josef

p

p

p

p

n

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p    

17

 

Pánková

Vinecká

Alena

         

n

o

n

n

n

n

o

n

n

n

n

o

n

n    

18

Ing.

Ryška

 

Miroslav

         

n

p

n

n

n

n

p

n

n

n

o

n

o

p    

19

 

Sedláček

 

Dušan

n

  p p  

n

p

o

o

p

n

p

p

p

p

p

p

p

p    

20

MUDr.

Sedláčková

Šišková

Alena

         

n

p

p

p

p

p

p

n

p

p

p

p

o

p    

21

 

Skokanová

Cikrýtová

Ludmila

         

n

p

n

n

n

n

p

n

p

n

z

z

z

z z z

22

RNDr.

Soldán

 

Josef

   

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z

23

 

Šabala

 

Petr

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z

24

 

Štafová

Bartošová

Ludmila

p

n n n n

n

p

n

n

n

n

p

o

n

p

o

p

p

o    

25

Ing.

Šteflovič

 

Daniel

         

n

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z z z

26

Ing.

Trávníček

 

Stanislav

p

       

n

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z    

27

 

Vychodilová

Vrbasová

Drahomíra

p

n n n n

n

o

p

p

o

n

p

p

p

p

o

o

 p n    

28

Ing.

Zedek

 

Vlastimil

p p p p p

p

p

p

n

p

o

p

p

p

p

p

p

 p p    

29

Znojil

Svatopluk

p p p p

n

n

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

  z z
       

účast

         

1

19

12

8

12

9

18

13

14

16

12

15

13 12    
       

zemřeli

1

1

2

2

2

3

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

10    

stav

28

28

27

27

27

26

23

23

23

22

22

22

22

22

22

21

21

21 19

Vysvětlivky:  p = přítomen,  o = omluven,  n = nepřítomen,  z = zemřel
 

Ještě stručný přehled sjezdů

           

Přehled

         

1

6.

4.

1968

PRS

Staříč

2

24.

4.

1962

DRS

Bobrovník

výročí školy

26.

9.

1970

25.výročí

Lázně

3

24.

4.

1971

TRS

Staříč

výročí školy

   

1993

80.výročí

?

výročí školy

26.

9.

1998

85.výročí

Okr.úřad.

4

25.

9.

1999

CRS

BARbaDOS

5

23.

9.

2000

PRS

BARbaDOS

6

6.

10.

2001

SRS

BARbaDOS

7

28.

9.

2002

SRS 02

BARbaDOS

8

27.

9.

2003

ORS 03

BARbaDOS

9

26.

6.

2004

DRS 50

Na Kovárně

10

25.

6.

2005

Pokec

Na Kovárně

11

24.

6.

2006

70

Na Kovárně

12

16.

6.

2007

Pokec

Na Kovárně

13

21.

6.

2008

Pokec

Na Kovárně

14

20.

6.

2009

XIV.sjezd

Na Kovárně

15

19.

6.

2010

XV.sjezd

Na Kovárně

16

25.

6.

2011

XVI.sjezd

Na Kovárně