Pozvánky

Každý sjezd je obeslán řádnou pozvánkou.

Zde je pozvánka na sjezd v roce 2010

______________________________

A přikládám pozvánku na sjezd v roce 2011 ______________________________

______________________________

_Zde je pozvánka ke stoletému výročí gymnázia Jeseník, kterou zpracoval Dušan

Ostrava a Brno 16.7.2013

VÁŽENÍ SPOLUŽÁCI!

Konečně organizátoři oslav vydali časový plán, jak budou organizovány a jaký bude průběh doprovodných akcí oslav 100. výročí Gymnázia v Jeseníku. Je na vůli každého účastníka našeho Setkání dne 28. Září 2013, jaké akce se zúčastní.

S Pepkem navrhujeme sejít se v 9:00 hod před školou, na prohlídku školy. Tonda by mohl u organizátorů zajistit, abychom šli v první skupině a potom mohli využít nabídek Otevřených dveří, než půjde průvod.

Po prohlídce bychom šli s průvodem na náměstí (odchod od školy 10:30 hod). Tam si vyslechli projevy, podívali se na kousek programu a kolem 12:30 hod odjeli Na Kovárnu.

Za účelem bezproblémového odjezdu Na Kovárnu doporučuji, aby ti z nás, kteří přijedou autem, zaparkovali někde v okolí kostela. Při setkání před školou v 9:00 hod by se v našem hloučku vzájemně domluvilo, kdo a koho naloží do auta na odvoz a hlavně kdo a kde parkuje.

 

Zahájení Na Kovárně bude ve 13:00hod.

 

Všechny zdraví Dušan Sedláček

 

 

 

Program školních oslav 100. Výročí Gymnázia v Jeseníku

27. září 2013 – pátek

Zahájení oslav – slavnostní koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Jeseník – Kongresový sál 19:00 hod – vstupné dobrovolné

 

28. září 2013 – sobota

1) V 9:00 - slavnostní česko-německá mše v katolickém kostele - Mons. Anton Otte a otec Pavel Schwarz

 

2) Netradiční průvod účastníků výročí od budovy gymnázia městem na Masarykovo náměstí - v 10:30 shromáždění před gymnáziem

 

3) Kulturní program na Masarykově náměstí - 9:00 – 18.00

9:30 Zahájení

10:00 Taneční vystoupení žákyň Tanečního studia Lenky Bachové

10:30 Průvod od gymnázia

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník a SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník

11:00 Slavnostní projevy

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník a SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník

12:00 Down Beat dixieland band

13:00 Neuburská dechová kapela

13:30 Flétnový soubor ZUŠ

14:00 KMBand

15:30 Yesblues

17:00 Brejle

18:00 Zakončení programu

4) Den otevřených dveří Gymnázia Jeseník – 9:00 – 16:00 - prohlídka školy s průvodci

- výstava týkající se stoleté historie školy a současného života školy s fotografiemi

- prodej jubilejního bulletinu

- prodej upomínkových předmětů

- kavárna, občerstvení atd.

4) Slavnostní kulturní večer pro účastníky jubilea ve společenském sále budovy IPOS – 18:00 – 2:00, vstupné 280,-Kč rezervace vstupenek: www.mkzjes.cz

18:00 - Jazz kvartet ZUŠ pod vedením paní Dany Macečkové

19:00 – Slavnostní projev ředitele školy Michala Žitňanského

Představení přátelských delegací

20:00 – Pěvecký sbor absolventů, dirigent Martin Blechta

20:30 – Taneční vystoupení školy Lady Stejskalové

21:00 - Krátké studentské divadelní představení „ Rodina“v režii Michaely Svobodové

5) Taneční večer – k tanci a poslechu hraje taneční kapela "FANTASIA“

6) Cimbálová hudba pí. Zdenky Kainarové – v malém sále – 21:00

 

_____________________________